Dokumentumok

Jeles napok 2018-ra
Kerek egy esztendő
Napirend Link (html)
PVÓ(B) Pedagógiai Programja Kerekedő Kiegészítő Program elemmekkel
Tanfelügyeleti ellenőrzés vezetői eredménye
Intézményi tanfelügyelti ellenőrzés eredménye
Óvodai élet  HomeOffice-ban