Gesztenyés Óvoda

... Boldog, egészséges lelkű, kiegyensúlyozott, a világ
dolgai iránt nyitott, eleven eszű, elevenen mozgó,
önállóan kezdeményező kisgyermekek nevelése...

Tovább
image01

TÁJÉKOZTATÁS

A kialakult pandemia helyzetre való tekintettel az óvoda
jelenleg nem fogad megőrzésre gyerekeket. A városban az
óvodák ügyeletesi rendszerben látják el
feladataikat. Bővebb információért forduljanak
bizalommal: munkanapokon 10 és 12 óra között::
+3630-467-9979 vagy email: gesztenyes@pvo.hu

Tovább
image01

Kapcsolat

Cím: 2119. Pécel, Isaszegi út 3. E-mail:
geszenyes@pvo.hu, info@gesztenyes.pvo.hu Telefonszámok:
06-28-662-083/084 Tagintézmény vezető: Batka Renáta
+3630-467-9979

Tovább
image01

Eseményeink

Az óvodánk egész évben gazdag programokkal várja
óvisainkat és családjukat.

Tovább
image01

Csoportok

Vegyes életkorú csoportszervezés lehetőséget biztosít
arra, hogy figyelembe vegyük a szülők kéréseit
csoportválasztásra vonatkozólag. Törekszünk arra, hogy
a gyermek számára legideálisabb óvodai kezdést tudjuk
biztosítani, ezért a barátokat, rokonokat, ismerősöket,
testvéreket lehetőség szerint (férőhely) egy csoportba
vesszük fel.

Tovább
image01

Rólunk

Tagóvodánk Pécel központjában, az Isaszegi út elején, jól megközelíthető helyen, található. 2014 áprilisában a gesztenyefák alatt meghúzódó évszázados épületünk életveszélyessé vált, így röpke két hét leforgása alatt át kellett költözködnünk a volt Ráday Gimnázium dombon lévő épületébe. Jelenlegi helyünket a fenntartó átmenetinek tekinti az új óvoda felépítéséig. Az ideiglenesség ellenére igyekszünk az idejáró kisgyermekek számára megteremteni a családias légkört, a biztonságot, örömet és szeretetet sugárzó környezetet, ahol felnőtt és gyermek egyaránt jól érzi magát.

Tárgyi feltételeink az átmeneti helyzetünkből adódóan nem ideálisak, 4 csoportszoba, folyosón kialakított gyermek öltözők, 1 vizes blokk, 2 fejlesztő szoba és egy nagyon pici udvar áll gyermekeink rendelkezésére. Maximális férőhely számunk 79, így Pécelen mi vagyunk a legkisebb óvoda, melynek meg van az az előnye, hogy itt mindenki ismer mindenkit, így a kötetlen hangvétel, családiasság magától adódó.

Vegyes életkorú csoportszervezés lehetőséget biztosít arra, hogy figyelembe vegyük a szülők kéréseit csoportválasztásra vonatkozólag. Törekszünk arra, hogy a gyermek számára legideálisabb óvodai kezdést tudjuk biztosítani, ezért a barátokat, rokonokat, ismerősöket, testvéreket lehetőség szerint (férőhely) egy csoportba vesszük fel, a már megismert és elfogadott óvodapedagógushoz.

Nevelési célunk:

Boldog, egészséges lelkű, kiegyensúlyozott, a világ dolgai iránt nyitott, eleven eszű, elevenen mozgó, önállóan kezdeményező kisgyermekek nevelése.

Szeretnénk:

 • segíteni a gyermekeknek eligazodni az őket körülvevő ingerdús környezetben
 • elősegíteni, hogy minden körülmények között testileg és érzelmileg is biztonságban érezzék magukat
 • ha tudnák és éreznék, hogy számon vannak tartva, fontos tagjai a közösségnek: figyelnek rájuk, törődnek velük
 • ha a hozzánk érkező gyermekek felszabadultan, magabiztosan, az őket körülvevő világra nyitottan, ismeretekkel és tapasztalatokkal gazdagodva hagynák el óvodánkat.

Feladatunknak tekintjük, hogy:

 • az ide járó kisgyermekeket ismerve,
 • személyiségüket tiszteletben tartva,
 • a társas érintkezés, együttélés szabály- és szokásrendszerét mutatva,
 • egyéni törekvéseiket, önállóságukat segítve,
 • egyéni és életkori sajátosságaikat figyelembe véve,
 • érzelmi biztonságot nyújtva,
 • harmonikus személyiségfejlődésüket biztosítva,
 • a világ felfedezésében partnerként együttműködő gyermekeket neveljünk.

 

Óvodapedagógusainktól elvárjuk, hogy a köznevelési törvényt figyelembe véve, a helyi sajátosságokhoz igazodva, lehetőségeik és szakmai tudásuk alapján megteremtsék az ehhez szükséges feltételrendszereket:

 • a nyugalmat, kiszámíthatóságot, az egész napi játékhoz megfelelő időt biztosító rugalmas napirendet.
 • a megfelelő helyet az önfeledt, szabad játék kialakulásához: állandó játszósarkok, hogy egymást ne zavarják, legyen lehetőségük arra, hogy ötleteikhez, elképzeléseikhez maguk találják ki és építsék meg kuckóikat.
 • érthető és elfogadható, egymást tiszteletben tartó, együttélést segítő szokás- és szabályrendszert.
 • a fejlődést, egyéni képességek kibontakozását elősegítő, a gyermeki tevékenységekhez nélkülözhetetlen eszközöket (igényesen válogatott játékok, a játéktevékenység során bármikor használható ábrázoló- és munkaeszközök).
 • átgondolt, tudatos, tervszerű, a gyermek ismereteire, tapasztalataira építő, új felfedezésekre ösztönző, élményeket biztosító tanulási helyzetek létrehozását (pontos tudástartalmakat biztosít, előre tervezett heti renddel, mely nincs kőbe vésve, mindig alakítható és igazítható az azon résztvevő gyermekek érzelmi állapotához, jártasságához, meglévő ismereteihez, készségeihez és képességeihez).
 • a közösségé válást segítő és mindennapokat színesítő szokások és hagyományok kialakítását.

 

Pedagógiai Programunk Gesztenyés kiegészítő elemeinek a KEREKEDŐ névválasztásával utalni szeretnénk arra, hogy a környezeti változásokat és partneri igényeket is figyelembe vevő, a gyermeket központba állító eddigi jó gyakorlatunkat kívánjuk a továbbiakban is folytatni. A TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-0027 pályázat fenntartási időszakának végén az eddigi tapasztalatok, szakmai munkánk, az általunk nyújtott szolgáltatást igénybe vevő szülők és gyermekek visszajelzései egy kerek egésszé álltak össze. A kiegészítő elemeket nem gondoljuk befejezettnek, hanem egy biztos alapokon álló, KEREKEDŐ, ötletekkel és megújuló szakmai tudással folyamatosan bővülő rendszerként értelmezhetőnek tekintjük. A kompetencia alapú programcsomagot az eltelt időszak alatt átdolgoztuk. A négy őselemre – Levegő, Tűz, Víz, Föld – épített moduláris rendszert meghagytuk, a témaköröket a négy évszak ünnepköreivel, jelesnapjaival, az óvodánkban élő hagyományokkal bővítettük.

Célunk: a gyermek ismereteinek, azok alkalmazási képességének és az alkalmazáshoz szükséges megfelelő motivációt biztosító attitűdök összességének kiépítése.

Kompetencia alapú tanuláson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező tanulást értjük, amely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára.

Óvodásaink részére a tevékenységtémákat úgy válogatjuk, hogy a gyermek közvetlen természeti és társadalmi környezetéből merítve és ezáltal motiválva alkalmas legyen arra, hogy az ismereteiket cselekvésbe ágyazva, egyéni képességeinek figyelembe vételével és tevékenység közbeni képességfejlesztéssel, képes legyen az őt körülvevő világban eligazodni, döntéseket hozni, hogy ezáltal fokozódjon önállósága, önbizalma, alakuljon attitűdje.

Tervező munkánk alapját az évszakok és ünnepek határozzák meg.

A kompetencia programcsomagból felhasználjuk a moduláris tervezést, a négy őselem téma terveit (Levegő, Tűz, Víz, Föld). A tevékenység tartalmakat projektjeink kiegészítik és az óvodai életet színesítik. Projektmunkáinkat a közösségi érzés kialakításának és a szülőkkel való partnerközpontúság elengedhetetlen eszközének tekintjük.